Reglement

Algemene spelregels (cfm ALV-besluit 2017):

  • De regels van de NKB vormen de basis. Aanvullend hierop gelden onderstaande regels:
  • Als materiaal is toegestaan de blauwe NKB kloot met herkenningsstrip, de gangbare kunststofkloot, de houten kloot en eventueel ander hard materiaal. Een zacht, sterk stuiterend materiaal (ook al zit er lood in verwerkt) is niet toegestaan. Hieronder vallen de zogenaamde “hondenballen” en bosels. Ook de stalen kloot (Ierse kloot) is niet toegestaan.
  • Na elk schot dient de kloot minimaal 40 cm in de berm te liggen.
  • Alle overige spullen, zoals jassen, paraplu’s, klootzakjes, etc. dienen vast te worden gehouden. (Spreek mensen er op aan die zich hier niet aan houden.)
  • Als een kloot tijdens een worp in de berm een andere kloot raakt (die al op 40 cm in de berm ligt), is het een geldige worp. Er mag niet over gegooid worden.
  • Iedereen wordt geacht zich sportief op te stellen hetgeen de wedstrijden ten goede komt.

Opzet Gebr. Steghuisbokaal
Op vier avonden vindt er een (persoonlijke) straatwedstrijd plaats. Over een lengte van ca 1000 meter is het de bedoeling om die afstand in zo weinig mogelijk worpen te overbruggen met daarnaast zoveel mogelijk meters voorbij de eindstreep. Deze persoonlijke wedstrijd is toegankelijk voor alle leden van de afdeling die dit jaar 40 jaar worden danwel ouder zijn. Het resultaat van de beste 8 schutters van elke vereniging telt voor de einduitslag van het verenigingsklassement. Zo ontstaat er een aantal van 32 schutters welke punten verdienen voor hen persoonlijk én voor hun vereniging. De beste schutter van die avond krijgt voor de vereniging 32 punten, nr. 2 krijgt 31 punten, enz. Er zijn elke avond 3 prijzen: de beste schutter tussen 40 en 60 jaar, de beste schutter ouder dan 60 jaar en de beste vereniging.

Voor het persoonlijk klassement verdien je al punten door mee te doen. De laatste krijgt die avond altijd nog 1 punt. De beste van die avond krijgt het aantal punten dat gelijk is aan het aantal deelnemers van die avond.

Voor de einduitslag worden alle punten van elke vereniging bij elkaar geteld en is deze bepalend voor de wisselbokaal.

Reacties zijn gesloten.